GRUPO PLANETA, S.A.
 • Enllumenat, Força, Mecanismes, Quadres de distribució
 • Quadres sinòptics, Emergències
 • Certificacions de cablejat estructurat i fibra òptica.
 • Bateries de condensadors, UPS
 • Manteniment integral d'edificis fora d'hores d'oficina, dissabtes i festius, en un màxim de dues hores.
INVERSIONES HEMISFERIO, S.L.
 • Instal.lacions i manteniments de les xarxes de dades i telèfons
 • Instal·lació de PC's
 • Trasllats d'equips informàtics, sales d'ordinadors,telèfons, etc.
INTERIORISMES
 • Instal·lacions elèctriques i de fontaneria en general.
 • Instal·lacions de gas
 • Il·luminació
 • Instal·lacions d´aires condicionats. Tot això per a empreses i per particulars.
GRUPO GRUPAYA
 • Instal.lacions elèctriques i de fontaneria en general.
 • Il.luminació
 • Instal.lacions d'aires condicionats.
GRUPO PLANETA DeAGOSTINI, S.L.
 • Instal.lacions i manteniments de les xarxes de dades i telèfons
 • Instal·lació de PC's
 • Planificació integral de trasllats complets d'oficines.
 • Manteniment elèctric de l´edifici en general.
CENTRO DE ESTUDIOS CEAC
 • Trasllats d'equips informàtics, sales d'ordinadors,telèfons, etc.
 • Instal.lacions i manteniments de les xarxes de dades i telèfons
 • Connexió d'equips informàtics a la xarxa